אתר פורטל לאוניברסיטה העברית.

האתר נבנה עבור האוניברסיטה, האתר מציג את כל המכשירים שקיימים ״להשכרה״ ומחולק למחלקות השונות ולתחומי התמחות שונים.

המידע נמשך מ – API אשר ממומשק למערכות האוניברסיטה.

האתר כולו בשפה האנגלית ופונה לאנשי מחקר.

האתר אופיין, עוצב ופותח על ידנו בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הלקוח.

פרוייקטים נוספים